Sunday, December 6, 2009

@ My Bestfriend's Wedding

Ya Allah,
Wahai Tuhan Yang Maha Kuasa membolak-balik hati manusia...
mantabkan hati mereka dalam menjalankan agama-Mu
mantabkan serta tumbuh kembangkan cinta mereka dalam ketaatan kepada-Mu...


Rifdah's Wedding

Barakallaahu laka, wa baraka ‘alaika, wa jama’a bainakumaa fii khaairin
“Semoga Allah memberkahimu dan memberkati atasmu dan mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan”


Indah's Wedding
Barakallah..
Dengan doa kami yang tulus,
semoga Allah melimpahi kalian dengan kebahagiaan dan ketenangan hati sepanjang hayat,
dan dikaruniai keturunan-keturunan yang soleh-soleha.
Ya Allah…
Limpahkanlah Sakinah-Mu kepada mereka…
Sehingga tercipta untuk selamanya…
Buat keduanya, keselarasan dan keharmonisan…